الگوی رفتاری CS

افراد تابع الگوی CS را می‌توانید از روی رفتارهای باوقار و سنگین شان بشناسید. این افراد در عین متانت، روش‌مند و هدفمند حرکت می‌کنند. آنها خیلی زیبا و شمرده سخن می‌گویند و به هیچ عنوان در هنگام سخنرانی هیجان زده و احساسی نمی‌شوند. این افراد یک لاک و صورتک جعلی، ریاکارانه و خودپسندانه را حتی به قیمت ترد شدن از اجتماع به همراه خود دارند. در مرحله تصمیم گیری نیز این گروه با بقیه افراد متفاوت هستند، زیرا قبل از انتخاب راه حل منطقی و اصولی خود برای حل بحران، در ابتدا به صحبت‌ها و نظرات سایرین گوش می‌کنند. اگر افراد CS بخواهند به کسی چیزی را بیاموزند، روش آموزشی آنها حتما روش گام به گام است و در این کار استاد هستند.

الگوی رفتاری CS

افراد با الگوی رفتاری CS از موقعیت‌های جمعی و اجتماعات لذتی نمی‌برند.این موضوع به خصوص زمانی بیشتر به چشم می خورد که این افراد می‌خواهند از تیم فاصله بگیرند و کاری را خودشان به تنهایی انجام دهند. این اشخاص بیشتر تمایل دارند تا به شیوه منظمی پیرامون مشکلات فکر کنند، و از صحبت کردن و تفکر انتزاعی می‌پرهیزند. معمولا تصمیمات این افراد به طور مفصلی اتخاذ شده است و از بیان تصمیم خود قبل از مشورت گرفتن از یک فرد معتبر و با تجربه پرهیز می‌کنند. از آنجا که این افراد اشخاصی کمال گرا هستند، ممکن است برای هر کار ساده‌ای، بیش از حد و خیلی بیش از آنچه نیاز است، زمان و انرژی صرف کنند.

 

نیاز افراد گروه CS

افراد متعلق به بخش CS از نمودار DISC نیاز دارند تا کارها را با توجه به تخصص خودشان به انجام برسانند. این اشخاص هر چه بیشتر مطلب می‌آموزند بیشتر شاد و خرسند خواهند بود. گروه CS نیاز دارد تا در یک محیط قانون‌مند فعالیت کند. در محیط کاری این افراد حتما باید فاکتورهای ثبات و امنیت پررنگ باشند.

 

مشاغل مناسب برای گروه CS

با توجه به تخصص و نوع نگرش این گروه به کارهای سیستمی، و نیز دقت.شان در جزئیات و ساختارمندی ذاتی‌ای که دارند، بیشتر افراد این گروه به کارهای مهندسی، حسابداری علمی و پژوهشی متمایل می شود.

سرنوشت بسیاری از CS ها بیشتر در شغل‌های زیر رقم می‌خورد:
  • مشاغل علمی، دانشگاهی
  • محققین و مشاغل تحقیقاتی
  • مشاغل مالی و حسابداری
  • ادمین‌های سیستم

الگوی رفتاری CS