تربیت کودک اهل ریسک

همه جهان در حال تغییر است،

⁉️ موضوع مهم اینست که چگونه به کودک خود بیاموزید این تغییر را بپذیرد و اینکه خود‌‌ِ شما چه برخوردی با آن دارید؟

کودکی که رشد می کند تا تغییر را به عنوان راه زندگی بپذیرد در مسیر یک زندگی سراسر موفقیت قرار دارد.

????آدمهای ناراضی خیلی از تغییر نگرانند و اگر کودکی از تغییر بترسد از تجربیات جدید پرهیز میکند و در نتیجه فقط شیوه های امن و آشنا را میپذیرد و گرفتار یک زندگی ناشناخته و تکراری بدون پیشرفت خواهد شد.

????کودکی که از تغییر بترسد و از آن دوری کند آدمِ عصبی و ضعیفی خواهد شد.

????برای اینکه به کودک خود بیاموزید که تغییر را بپذیرد باید در رفتار روزمره ی خود با او رفتارها و نگرش های جدید داشته باشید.

باید به کودکمان کمک کنیم که خود را به گونه ای ببیند که گویی تسلط کامل بر خودش دارد.

????کودک باید بیاموزد ترس و نگرانی از جمله باورهای مخرب و محدودیت هاست در غیر اینصورت همیشه شرایط محیطی را دلیل عدم موفقیت هایی میداند که در سر داشته است.

????کودک باید بداند رشد یعنی تغییر و تغییر، یعنی با هیجان زیاد خود را در عرصه های جدید بدون ترس آزمایش کردن.

????هدف ما باید این باشد که کودک ما از دنیای ناشناخته ها نترسد و با دقت و وسواس امّا با شور و اشتیاق از آن استقبال کند.

 

امین عطارنژادیان، گلی حیات داودی

مدرسین بین المللی ان ال پی و بیزینس کوچینگ