تقویم آموزشی

  • همه
  • توسعه فردی
  • دپارتمان NLP
  • کوچینگ
مهارت های مقدماتی کوچینگ
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: طبق هماهنگی
مدت زمان ساعت: 60 ساعت
مهارت های پیشرفته کوچینگ
تاریخ شروع: لطفا تماس بگیرید
زمان برگزاری: ۴ روز در هفته
مدت زمان ساعت: 32 ساعت
مهارت های تخصصی کوچینگ
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: تماس بگیرید
مدت زمان ساعت: 38 ساعت
کوچ
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: تماس بگیرید
مدت زمان ساعت: 90 ساعت
مستر کوچ
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: تماس بگیرید
مدت زمان ساعت: 90
ترینر کوچ
تاریخ شروع: 05/11/1398
زمان برگزاری: سه شنبه ها و جمعه ها
مدت زمان ساعت: 130
اصول ارتباطات NLP
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: تماس بگیرید
مدت زمان ساعت: ۴۰ ساعت ۵ روز
چگونه در حال زندگی کنیم؟
تاریخ شروع: 11/08/99
زمان برگزاری: سه شنبه ها
مدت زمان ساعت: 20
تکنسین NLP
تاریخ شروع:
زمان برگزاری:
مدت زمان ساعت:
دوره پرکتیشنر NLP
تاریخ شروع: تماس بگیرید
زمان برگزاری: طبق هماهنگی
مدت زمان ساعت: ۱۳۰ ساعت ۱۸ روز