تیپ رفتاری SI

آزمون شخصیت شناسی DISC، یکی از آزمون‌هایی است که به فرد این امکان را می‌دهد که با جنبه‌های مختلف شخصیتی خویش و یا همکاران‌اش بیشتر آگاه شود. یکی از کاربردهای بزرگ این آزمون در قسمت منابع انسانی شرکت‌ها است. با استفاده از این آزمون قبل از شروع یک رابطه کاری همکاران خود را می‌شناسید، تا در طول مدت همکاری تان به واسطه اختلاف شخصیت ها با مشکلی مواجه نشوید.

تیپ رفتاری SI یکی از مهربان ترین و دلسوزترین تیپ های شخصیتی است که ذاتا به خوبی می داند که چطور اطرافیانی که با او رابطه احساسی دارند را تحت حمایت خود داشته باشد و به آنها حس اعتماد ببخشد. این افراد شخصیتی واقع بین و باهوش دارند که به اطرافیان خود حس راحتی و آرامش می‌بخشند. از آنجا که این گروه احترام اطرافیان و همکاران خود را نگاه داشته و دیگران را محترم می‌شمارند، همکاری با آنان بسیار مسرت بخش و شیرین است.

تیپ رفتاری SI

اگرچه کارمندانی که از این گروه برای شما کار می‌کنند افرادی قابل قبول بوده و به سادگی می‌توان با آنها کنار آمد، اما برخی از عملکردهای ایشان ممکن است برای شما مشکل ساز شود. از آنجا که واژه انتقاد کردن و امتناع نمودن از کار برای افراد این گروه در عمل نا آشنا است، در نتیجه همکاران وی به راحتی نمی‌فهمند که او از ایشان چه انتظاری دارد. در موقعیت‌هایی که این افراد تحت فشار هستند و یا زمان‌هایی که با مشکلاتی روبرو می‌شوند و یا با آدم‌های عصبی برخورد می‌کنند، بسیار شکننده می‌شوند، و در موقعیت‌های احساسی عملکرد درستی ندارند. از آنجایی که این افراد از قضاوت دیگران درباره خودشان و نیز ناراحت شدن اطرافیان از آنها بسیار می‌ترسند، در نتیجه تصمیم گیری درباره خیلی از مسائل برایشان بسیار دشوار و سخت است. معمولا به خاطر تمایل این گروه به صمیمیت با اطرافیان و همکاران‌شان، دیگران آنها را خیلی مقتدر نمی‌بینند و به زودی اقتدار خود را از دست می دهند.

 

نیاز افراد گروه SI

اشخاص با الگوی رفتاری SI غالبا محیط‌های آرام، صلح آمیز و هماهنگ را ترجیح می‌دهند. آنها در مجموع هدفی بیش از کمک به دیگران و اطرافیان‌شان ندارند و همیشه به دنبال ایجاد فضایی دوستانه و ایجاد اعتماد متقابل با دیگران هستند. این افراد به تایید کلامی دیگران احتیاج دارند، این موضوع یعنی محیط‌های همکاری گروهی بهترین فضا برای رشد این گروه شخصیتی  به حساب می‌آید.

مشاغل مناسب برای گروه SI

بسیاری از افرادی که در مجموعه الگوی رفتاری SI قرار دارند در یکی از مشاغل زیر فعالیت می کنند:

  • مشاورین
  • معلمان
  • متخصصان پشتیبانی
  • مشاغل مددکاری و درمانی

تیپ رفتاری SI