معرفی آکادمی بین المللی ماندگار
«تغییر جهان در گرو تغییر توست»

«تغییر جهان در گرو تغییر توست» با تفکری برگرفته از این نگاه، فعالیت خود را در آبان ماه ۱۳۹۷ آغاز کردیم.  با بررسی نقاط ضعف آموزشی و از طرفی نیازی که قابل تعمیم به جمع کثیری از هم وطنان بود، بر آن شدیم تا توسعه فردی را محوریت اصلی آموزشی قرار داده و دوره‌های کوچینگ، NLP و ذهن آگاهی را در راس خدمات آموزشی خود قرار دهیم. تخصص خانم مهدیه حیدری در این حوزه‌ها و مدارک بین المللی از معتبر ترین مراکز آموزشی دنیا، حضور اساتید بین المللی در این مجموعه، کیفیت خدمات آموزشی ما را به نوعی تضمین کرده و تاکنون موفق شدیم ۱۵۰ دانش پذیر را به مرحله دریافت مدرک و ۴۰ دانش پذیر را به مرحله مستر کوچ برسانیم.

و این تازه اول راه است …

آکادمی بین المللی ماندگار به شماره ثبت مادرید 302018238841 در برلین و ثبت مراکز و مؤسسات آموزشی خارجی در ایران به شماره ی 46875 هم اکنون با راه اندازی ۱۱ دپارتمان آموزشی در حوزه‌های مختلف، مسیر آگاهی رسانی، آموزش با بالاترین کیفیت و در نهایت تربیت مدرس را پیش گرفته و در این مسیر با تمامی متقاضیانی که به منافع جمعی اعتقاد و ایمان دارند، هم گام هستیم.