مهارت‌ های کوچینگ

مجموعه‌ای از مهارت ‌هایی در کوچینگ وجود دارد، که یک کوچ باید از آن‌ها استفاده‌ی لازم را ببرد. این مهارت‌ها در راستای کمک به مراجعه‌کننده است و باعث می‌شود که یک کوچ، از کوچ ساده به کوچ عالی تبدیل شود.ما در این‌جا به سه مهارتی ‌می‌پردازیم که یک کوچ برای مربیگری خود لازم دارد.

مهارت روابط انسانی

مهارت تحلیلی

مهارت ارتباطی

مهارت‌ های کوچینگ

مهارت روابط انسانی

این مهارت،مهارت بین فردی است که به کوچ امکان می‌دهد تا با افراد دیگر ارتباط برقرار کند و روابط خود را تقویت نماید.مهارت‌های انسانی، مهمترین مهارت در موفقیت یک مربی است.

  • ساختن یک رابطه:

یک مربی باید بتواند با مراجعه‌کننده‌ی خود رابطه‌ی همدلانه برقرار و از او حمایت کند. یک کوچ باید نشان دهد که با مشتری خود همدل است.همدلی مربی با مشتری می‌تواند باعث ایجاد اعتماد شود.در طول یک کوچینگ مربی باید بتواند با کمک لبخند زدن،گزارش گرفتن(rapport) و ارتباط چشمی رابطه‌ی خود را شکل دهد.

  • حمایت‌گری:

مشوق بودن و حمایت کردن یکی از مهارت‌ ها‌یی لازم برای یک کوچ است.حمایت و تشویق به فرد کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس از منطقه‌ی امن خود خارج شود و تغییر را آغاز نماید.

  • چالش:

هدف نهایی کوچ بهبود عملکرد است برای بهبود عملکرد یک فرد،باید به مراجعه‌کننده انگیزه دهد.ایجاد یک چالش برای مراجعه‌کننده که او را مجبور به حرکت و تغییر نماید، از هنرهای یک کوچ مجرب است.

 

مهارت تحلیلی

منظور مهارت‌هایی است،که به کوچ در بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات کمک می‌کند.مهارت‌های تحلیلی به کوچ این امکان را می‌دهد تا منطقی فکر کند،علت و معلول را بشناسد و داده‌های ورودی را تجزیه تحلیل نماید.برای مهارت تحلیلی می‌توان به دو فرآیند در کوچینگ اشاره نمود.

  • مشاهده:

برای این‌که کوچ بتواند موثر‌تر واقع‌ شود باید عملکرد خود را مشاهده‌ نماید. یعنی بداند چگونه اقدام کند تا به پیشرفت مراجعه‌کننده منجر شود‌. یک کوچ باید برای عملکرد خود یک استراتژی در‌نظر بگیرد. بعد از پایان کوچ، عملکرد خود را طبق استراتژی تحلیل نمایید.

  • تحلیل:

داشتن تحلیل به معنای توانایی ارزیابی مراجعه‌کننده در زمان کوچینگ است،کوچ باید عملکرد فعلی او را حدس بزند، عملکرد مطلوب او را ترسیم نماید و کمک کند تا مراجعه‌کننده به آن عملکرد مطلوب برسد.

 

مهارت‌های ارتباطی‌
  • تنظیم اهداف:

یکی از مهارت‌های مهم یک مربی توانایی ارائه‌ی اهداف شفاف،قابل دستیابی و تعریف شده برای مراجعه‌کننده است. یکی از مهارت‌های دیگر یک مربی بزرگ این است که بتواند بدون ارائه‌ی راه حل به مشتری در حل مشکلات، به او کمک کند یعنی بتواند با پرسش‌گری به نتیجه‌ی لازم برسد

  • هنر شنیدن:

یکی از مهارت‌ های کوچینگ گوش‌دادن فعال به مشتری است.یک کوچ با گوش‌دادن به مشتری، اطلاعات لازم را جمع‌آوری می‌کند. مربی باید شنونده‌ی فعال و خنثی باشد، داوری نکند و توجه کامل خود را به مراجعه‌کننده نشان دهد.او باید با تکرار کلمات و جملات معنی‌دار نشان دهد که تمرکز خود را بر روی مشتری گذاشته است.

  • بازخورد گرفتن:

درک درست از یک مراجعه‌کننده یکی از مهارت‌های ضروری برای یک کوچ است.یک کوچ باید بعد از هر جلسه یک پرسشنامه‌ی کوتاه به مشتری بدهد تا با پاسخ به سوالات نظرات او را درباره‌ی جلسات جویا شود. کوچ می‌تواند نظرات مشتری را در یک دفتر یادداشت کند و بعد از چند جلسه نتایج به‌دست آمده را همانند بک ژورنال موفقیت به مراجعه‌کننده‌ی خود ارائه دهد.

  • سوال‌کردن:

یک کوچ از تکنیک‌های موثر پرسش‌گری استفاده می‌کند.بسیار مهم است که این سوالات به‌گونه‌ای باشد که فرد پاسخ بیشتری به آن سوالات بدهد.یعنی سوالاتی که مراجعه‌کننده نتواند در یک کلمه به آن پاسخ بدهد. پاسخ‌های به اصطلاح تشریحی به مراجعه‌کننده این فرصت را می‌دهد تا علاوه بر مکالمه‌ی بیشتر،فرصتی برای ارزیابی خود پیدا کند.

 

آموزش مهارت‌های کوچینگ برای یک کوچ بسیار ضروری است.لازم است یک کوچ این نکته را همیشه پیش روی خود قرار دهد که هیچ انتهایی برای یادگیری وجود ندارد.

مهارت‌ های کوچینگ