هیپنوتیزم و موفقیت تحصیلی چه ارتباطی با هم دارند!؟

امروزه دانش آموزان و دانشجویان زیادی از مسائل مربوط به یادگیری و مطالعه در رنج می باشند، که طیف وسیعی از مسائل را شامل می شود.بعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1_اضطراب امتحان:در این حالت علی رغم مطالعه و تمرین کافی فرد در جلسه امتحان بدلیل اضطراب دچار افت عملکرد شده ونتایج کسب شده بسیار پائین تر از حد تواناییها و تلاش فرد می باشد و دور از حد انتظار میباشد.

2_عدم توانایی تمرکز،برنامه ریزی و یا عمل به برنامه خود در کلاس یا منزل که  به نوبه ی خود منجر به افت عملکرد می شود.

3_علائم روان تنی ناشی از اضطراب درس و مدرسه که خود را بصورت دل درد،تهوع،استفراغ در روزهای غیر تعطیل نشان می دهد و منجر به غیبت فرد از کلاس می شود.

4_اعتماد به نفس و عزت نفس پائین که باعث عدم خود ابرازی و ارتباط مؤثر با سایر دانش آموزان،معلمین و اساتید شده و در نهایت باعث افت عملکرد فرد می شود.

5_ترس از مدرسه و کلاس.

هیپنوتیزم با عملکرد بسیار دقیق و قدرتمند خود در بر طرف نمودن تمامی مسائل مورد اشاره، فوق العاده موفق عمل می کند و نکته ی جالب توجه اینکه این اثرات در کمترین زمان ممکن نسبت به سایر روشهای درمانی خود را نشان می دهند.

 

دکتر ناصر دکانی

پزشک، هیپنوتراپ و مدرس بین المللی ان ال پی