کوچینگ عملکرد (PERFORMANCE COACHING)

یکی از شاخه های پر استفاده و مهم کوچینگ، کوچینگ عملکرد می باشد. در مقاله های قبلی به مفهوم کوچینگ به عنوان رهبری ایده ها و کمک به افراد برای رسیدن به اهداف و آرزوهایشان اشاره کردیم. کوچینگ یک فعالیت مدت دار نیست، بلکه یک فرآیند سیستماتیک است که طی آن افراد به مرور در جهت انجام رفتارهای مطلوب آموزش می بینند. در این مقاله به بررسی تخصصی کوچینگ عملکرد، نتایج  استفاده از آن و همچنین چگونگی فعالیت به عنوان یک کوچ در زمینه عملکرد خواهیم پرداخت. با ما در آکادمی بین المللی ماندگار همراه باشید.

کوچینگ عملکرد چیست؟

می توان گفت که کل پروسه کوچینگ عملکرد یا همان PERFORMANCE COACHING پیش تر در توضیح فرآیند کوچینگ تبیین می شود. اما به صورت تخصصی، کوچینگ عملکرد معمولا مربوط به سازمانهاست و درباره فرد به کار نمی رود. کلمه کوچینگ عملکرد مربوط به عملکرد فرآیندهای سازمانی است و به بهبود آنها و همچنین رفع موانع سازمانی کمک می کند. مربی عملکرد، کار کارکنان را تجزیه و تحلیل می کند، درباره نوع عملکرد با کارمندان بحث می کند، روش کارمندان را به سمت توافق بر بهبود عملکرد هدایت کرده و به طور دوره ای آنها را پیگیری و بررسی کرده و روند پیشرفت را بررسی می کند. بهبود عملکرد شغلی و در نتیجه بهبود نتایج حاصل از شغل و یا پروسه یک سازمان، هدف نهایی کوچینگ عملکرد می باشد.

مربیگری عملکرد چگونه کار می کند؟

کوچینگ عملکرد یا همان مربیگری عملکرد، باعث افزایش عملکرد در افراد، تیم ها و سازمان ها می شود. در واقع مربی عملکرد با توجه به ساختار سازمان و بررسی مجموعه شرایط سازمان، راهکارهایی را به افراد در سازمان ارائه داده و به آنها در تحقق پتانسیلهایشان کمک می کند. در نتیجه این کار، نه تنها افراد در سازمان بهبود یافته و نقش خود را بهتر اجرا می کنند، بلکه در زندگی خودشان نیز به شکوفایی می رسند. این امر، مجموعا باعث ایجاد پیشرفت و از آن مهم تر، رشد پایدار برای شرکت یا سازمان خواهد شد.

 

نقش مربی عملکرد در سازمانها

سازمان ها گاهی اوقات از مربیگری عملکرد برای کارکنان در جهت بهبود عملکرد مداوم غفلت می کنند. دلیل این غفلت آنجاست که آنها بدون ارائه یک استراتژی فراگیر و با عدم اطلاع از نقش مربی عملکرد، این مسئولیت را به مدیران واگذار می کنند. اما واقعیت این است که مربیگری و مدیریت دو امر کاملا مجزا هستند. مدیریت مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل منابع سازمانی است، در حالیکه مربیگری عملکرد، یک فرآیند مداوم است که از طریق آن کارمندان آموزش دیده، کشف می کنند و برای پیشرفت کردن ترغیب می شوند. در واقع مربی، عملکرد کارکنان را نظارت و تحلیل می کند و نسبت به آنها بازخورد مداوم و تقویت رفتارهای مثبت را ارائه می دهد. در ادامه و پس از آموزش کارکنان، مربی عملکرد، با استفاده از تکنیک های عملی کارمندان را به سمت پیشرفت مهارت ها و شایستگی ها برای رسیدن به اهداف شخصی و سازمانی هدایت می کند.

کوچینگ عملکرد

مزایای استفاده از کوچینگ عملکرد چیست؟

 • بهبود عملکرد مداوم و پایدار در شرکت یا سازمان
 • تقویت رفتارهای مثبت کارکنان سازمان
 • رسیدن کارکنان به نهایت مهارت و شایستگی هایشان
 • توسعه استعداد و پیشرفت کارکنان در شرکت یا سازمان
 • رسیدگی ریشه ای به مسائلی چون فرسودگی و استرس کارکنان
 • ایجاد توازن میان اهداف سازمان و توسعه کارکنان

وظایف یک مربی عملکرد چیست؟

 • دیدگاه صحیح

یک مربی عملکرد، باید به اندازه کافی با نقش شغلی، وظایف و مسئولیت های کارمندی که در یک سازمان یا شرکت یا تیم خاص مشغول به کار است، آشنا باشد. این مساله باعث می شود تا قدرت تشخیص کوچ درباره وظایف و انتظارات معقول از کارمند سازمان، بالا برود.

 • بحث و گفتگو

فرآیند مربیگری، نیازمند آن است که مربی عملکرد، بتواند با کارمند مورد نظر خود به صورت مفصل بحث و گفتگو کند. بسته به شرایط، مربی یا همان کوچ، باید با پرسیدن سوالاتی از کارمند درباره آنچه که او فکر و آنچه که انجام می دهد، یک گفتمان دو طرفه موثر را بسازد و سپس مشاهدات و نتیجه گیری های خود را در مورد عملکرد کارمند، به صورت دقیق و عینی بیان کند.

 • پیدا کردن موانع

در این مرحله لازم است که کوچ بتواند در مورد عوامل موثر بر عملکرد کارمند را پیدا کرده و مورد بررسی قرار دهد. در این گام، کوچ باید عواملی مانند ایجاب های آن شغل خاص، ابزارهای در دسترس کارمندان، منابع سازمان، شیوه آموزش کارمندان، روابط میان کارمندان و… را در نظر بگیرد. هدف از این قسمت رفع موانعی است که باعث می شوند کارمند نتواند به سطح عملکرد بهینه خود برسد.

 • طراحی و برنامه ریزی

در این مرحله لازم است که مربی عملکرد، برنامه و طرح های پیشنهادی برای بهبود عملکرد سازمان را تدوین کند. برای برنامه ریزی کردن، کوچ باید با توجه به مجموعه دریافت هایی که از سه مرحله قبل داشته است، یک برنامه به همراه جدول زمانی برای سازمان تهیه کند. توجه داشته باشید که مربی باید دقیقا مشخص کند که در صورت رعایت برنامه طراحی شده توسط او، سازمان به چه نتایج قابل اندازه گیری یا قابل مشاهده ای دست پیدا خواهد کرد.

 • پیگیری

این مرحله، مرحله پایانی برای یک مربی  عملکرد است. در این مرحله، کوچ عملکرد برای اطمینان از بهبود مداوم و پایداری عملکرد کارکنان، آنها را به صورت منظم پیگیری می کند. این مرحله به میزان مهارت مربی وابسته است و هرچقدر او ماهرانه تر در مراحل گذشته عمل کرده باشد، در این مرحله، نتایج قابل مشاهده تری را به دست می آورد. بنابراین صرفا اشاره و آموزش و برنامه ریزی کافی نیست و مربی باید به صورت مرتب، کارمندان سازمانهایی را که مسئولیت آنها را پذیرفته است، کنترل کند.

آموزش کوچینگ عملکرد

آکادمی بین المللی ماندگار، مرکزی برای آموزش کوچینگ و دیگر مهارتهای دنیای مدرن است که با برگزاری معتبرترین دوره های کوچینگ و ارائه مدرک بین الملی، برای علاقمندان به این حرفه فعالیت می کند. برنامه های تخصی مربیگری عملکرد ارائه شده توسط آکادمی بین المللی ماندگار، به مربیان این فرصت را می دهد تا مهارت های مربیگری خود را از طریق برترین آموزگاران ارتقاء داده و تجربه ها و تحقیقات خود را بهبود بخشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره ها، با ما تماس بگیرید.

کوچینگ عملکرد