دسته: کارگاه ها

ژانویه 10, 2019
مهارت های ارتباطی کودکان
  مهارت های ارتباطی کودکان مهارت های ارتباطی کودکان با تکنیک های ان ال پی مدرسین: گلی حیات داوودی، امین عطارنژادیان مدرسین بین المللی ا...
نمایش بیشتر
ژانویه 5, 2019
دوره خود هیپنوتیزم
دوره خود هیپنوتیزم مدرس دوره: دکتر ناصر دکانی پزشک، هیپنوتراپ، مدرس بین المللی ان ال پی و بیرینس کوچینگ عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران ظرفی...
نمایش بیشتر