دسته: توسعه فردی

الگوی رفتاری CS
جولای 24, 2020
الگوی رفتاری CS
افراد تابع الگوی CS را می‌توانید از روی رفتارهای باوقار و سنگین شان بشناسید. این افراد در عین متانت، روش‌مند و هدفمند حرکت می‌کنند. آنها خیلی ...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری CD
جولای 23, 2020
تیپ رفتاری CD
تیپ رفتاری CD مربوط به فردی است که غالبا دوست دارد از شما بپرسد «چرا؟» یک چیز اتفاق افتاده است، و تنها جواب‌های منطقی به این سوالات را از شما ...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری SC
جولای 22, 2020
تیپ رفتاری SC
تیپ های شخصیتی تابع الگوی رفتاری SC ، افرادی هستند که به هیچ عنوان ریسک پذیر نیستند. استعدادعالی این افراد بیشتر در مشاغل و موقعیت‌هایی شکوفا ...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری SI
جولای 21, 2020
تیپ رفتاری SI
تیپ رفتاری SI یکی از مهربان ترین و دلسوزترین تیپ های شخصیتی است که ذاتا به خوبی می داند که چطور اطرافیانی که با او رابطه احساسی دارند را تحت ح...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری IS
جولای 20, 2020
تیپ رفتاری IS
افراد متعلق به گروه تیپ رفتاری IS ،معمولاً اشخاصی هستند که دیگران را به چشم خوب می‌بینند، و عموما شخصیتی شاد و خوش‌بین دارند. هدف اصلی این گرو...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری ID
جولای 19, 2020
تیپ رفتاری ID
الگوی رفتاری ID متعلق به افرادی است که خود را در صحنه‌های اجتماعی متبلور می‌نمایند. این افراد به طور ذاتی می‌دانند که چطور به صورت عملی و مهیج...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری DC
جولای 18, 2020
تیپ رفتاری DC
افراد متعلق به تیپ رفتاری DC به ندرت از روابط اجتماعی لذت می‌برند. ولی در عوض نسبت به روابط تجاری بسیار مشتاق هستند. این افراد همیشه به دنبال ...
نمایش بیشتر
تیپ رفتاری DI
جولای 17, 2020
تیپ رفتاری DI
شخصیت افراد گروه DI به گونه‌ای است که در عین مسئولیت پذیری، اطرافیان خود را نیز برای انجام وظایف‌شان تشویق می‌کنند و به آنها انگیزه کار می‌دهن...
نمایش بیشتر
الگوی رفتاری C
جولای 16, 2020
الگوی رفتاری C
تقریبا ۲۸ درصد از مردم دنیا کسانی هستند که در این گروه قرار می‌گیرند، و به طور کلی افرادی وظیفه شناس، مطیع، و تابع قوانین و استانداردها می‌باش...
نمایش بیشتر
الگوی رفتاری S
جولای 15, 2020
الگوی رفتاری S
الگوی رفتاری S، در مورد تقریبا ۳۰ درصد از انسان‌ها کارایی دارد. تیپ S الگویی درون گرا و با ثبات است که فرد متعلق به آن شخصیتی بسیار قابل اعتما...
نمایش بیشتر