برچسب: ارتباط موثر

مارس 10, 2019
یادگیری خود شناسی است
  یادگیری خود شناسی است شخصیت شناسی، آموزش و  یادگیری سیاستمدارانه عمل کردن نیست؛ بلکه یادگیری خود شناسی است. به عبارت دیگه به سطح بال...
نمایش بیشتر
ژانویه 10, 2019
مهارت های ارتباطی کودکان
  مهارت های ارتباطی کودکان مهارت های ارتباطی کودکان با تکنیک های ان ال پی مدرسین: گلی حیات داوودی، امین عطارنژادیان مدرسین بین المللی ا...
نمایش بیشتر