برچسب: یادگیری

مارس 10, 2019
یادگیری خود شناسی است
  یادگیری خود شناسی است شخصیت شناسی، آموزش و  یادگیری سیاستمدارانه عمل کردن نیست؛ بلکه یادگیری خود شناسی است. به عبارت دیگه به سطح بال...
نمایش بیشتر